Kartoitus ja käyttöönotto

Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan koon mukaan. Pienten organisaatioiden kartoitus ja valmistelutyö on pienempi kuin suurilla organisaatioilla. Mikäli asiakkaana on kuluttaja on palvelut valmiiksi koottuja paketteja, joista voi valita haluamansa. Palvelut on jaettu nykytilanteen kartoitukseen, toteutukseen sekä ylläpitoon- ja seurantaan. Asiakkaan niin halutessa, palveluumme kuuluu asiakkaan kouluttaminen. Asiakas voi tilata jokaisen vaiheen erikseen, mutta ilman nykytilan ...

Dokumenttien hallinta

Edistyneimmät taloyhtiöt ylläpitävät taloyhtiötä koskevat dokumentit sähköisessä muodossa. Jotkut rakennusyhtiöt tarjoavat samaa mahdollisuutta myös talon asukkaille, mutta tällöin vain uuden asunnon mukana tulevien laitteiden käyttöohjeet ovat sähköisessä muodossa. Kaikki asukkaan omat paperit ovat edelleen useissa eri paikoissa lukuisissa mapeissa. Finella Oy tarjoaa mahdollisuuden saattaa myös nämä dokumentit sähköiseen muotoon. Ota yhteys, niin keskustelemme lisää....

Rakennusalan toimittajatiedot

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on pyydettävä sopimuskumppanilta yrityksen rekisteröintitodistus, todistus maksetuista eläkkeistä, todistus maksetuista veroista, todistus maksetusta tapaturmavakuutuksesta sekä sovellettavasta työehtosopimuksesta. Tiedot eivät saa olla alle 3 kuukautta vanhempia.  Finella Oy:n perustietojen hallintapalveluihin kuuluu tietojen tarkistus. Tarkistamme kohdekohtaisesti kohteen kaikkien alihankkijoiden tilaajavastuulain mukaisten tietojen voimassaolon. Autamme myös puutteellisten tietojen päivityksessä. Tarkistuksesta annamme raportin. Verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa vuodelta 2012 ...