Isännöitsijätoimistot

Isännöitsijätoimistoille Finella Oy tarjoaa hallinnollisen isännöitsijän palveluita. Palvelut voivat olla Hallitus- ja yhtiökokousten valmistelu Sopimusten hallinta ja vakuutukset Taloyhtiön talouden suunnittelu Kirjanpito, palkanlaskenta ja tilinpäätös Vastike-, vuokra- ja ostoreskontra Sisällön tuottaminen taloyhtiön kotisivuille  ...

Toimittajarekisterit

Voidakseen hoitaa tehokkaasti toimittajasuhteitaan on yrityksen toimittajarekisterin oltava ajantasalla ja jatkuvasti päivitetty. Toimittajasuhteen aikana syntyviä tietoja säilytetään yleensä keskitetyssä tietokannassa, mutta jollei yrityksellä ole hankintatoimen organisaatiota, jossa tuon tietokannan ylläpito on yksi prosessi, on tuo tiedosto harvoin ajantasalla. Siellä on todennäköisesti toimittajia, jotka eivät ole enää toiminnassa, useita versioita samasta toimittajasta ja tuotteen, jotka toimittajalta ...

Käyttöomaisuusrekisterit

Käyttöomaisuusrekisterit sisältävät tiedot pysyvään, pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitetuista hyödykkeistä, kuten esm. maa-alueet, arvopaperit, rakennukset ja koneet. Lisäksi verotuksessa käyttöomaisuus jaotellaan kulumattomaan ja kuluvaan käyttöomaisuuteen. Kuluva käyttöomaisuus poistetaan kirjanpidossa sen elinaikana. Jotta poistot ovat oikein, on käyttöomaisuus inventoitava. Tässä inventoinnissa Finella palvelee resurssina....