Useimmin kysytyt kysymykset

?Mikä on D-U-N-S® -numero?
V:

Vuonna 1963 käyttöön otettu D-U-N-S®-numerojärjestelmä (Data Universal Numbering System) on ainutkertainen 9-numeroinen kansainvälinen tunnistenumero. D-U-N-S® -numero on osa DUNSRight™ on tiedonkeruuprosessia, jonka avulla tunnistetaan ja arvioidaan tietokantaan kerättävät yritykset ja toimipaikat. Tällöin yritykset ja toimipaikat saavat oman identifikaattorin eli tunnisteen, jota kutsutaan D-U-N-S® -numeroksi. Prosessin avulla konserniyritykset myös linkitetään toisiinsa eli liitetään konsernirakenteisiin. Lisätietoja

Numeron myöntää D&B jokaiselle tietokannassa olevalle juridiselle yritykselle ja yrityksen toimipaikalle tämän numerotunnisteen ja mahdollistaa siten yritysten tarkan tunnistamisen missä tahansa maailmassa. Katso lisätietoja osoitteesta www.dnb.fi

Finellan D-U-N-S® -numero on 36-810-5894

?Mihin tuotetiedon hallintaa tarvitaan verkkokaupassa?
V:

Tavallista on, että verkkokaupan tuotetietoja ei ole ylläpidetty ja ne ovat hajallaan eri paikoissa. Mahdollisesti verkkokaupan tarjous- ja tilausjärjestelmä eivät ole yhteensopivia. Finella auttaa tuotetietojen päivittämisessä sekä luo järjestelmän niiden ylläpiton jatkossa.

?Mitä eroa on Business Intelligence’llä ja Business Analyst’lla?
V:

Business Intelligence on huolellisesti valittuna ja käyttöönotettuna työkalu, joka lisää liiketoiminnasta tehtävien analyysien nopeutta ja tarkkuuta. Business Analyst’n tehtävä on täysin ymmärtää liiketoiminta, löytää syyt uhille ja riskeille sekä löytää ja tehdä suosituksia tuloksen parantamiseksi.

?Mitä on Real-Time Economy?
V:

Reaaliaikainen talous (real-time economy) on ympäristö, jossa kaikki organisaatioiden väliset transaktiot ovat digitaalisessa muodossa, enenevässä määrin automaattisesti luotuja, ja tapahtuvat reaaliaikaisesti, niin liiketoiminnan kuin IT prosessien näkökulmasta.