Henkilöstörekisterit

Yrityksen henkilörekisterit voivat olla liikesuhteeseen liittyviä asiakas- tai toimittajarekistereitä. Tässä yhteydessä tarkoitetaan kuitenkin työsuhteeseen liittyviä henkilöstörekistereitä. Henkilöitä, joille maksetaan palkkaa tai jotka laativat matka- ja kululaskuja.