Kartoitus ja käyttöönotto

Palvelut toteutetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan koon mukaan. Pienten organisaatioiden kartoitus ja valmistelutyö on pienempi kuin suurilla organisaatioilla. Mikäli asiakkaana on kuluttaja on palvelut valmiiksi koottuja paketteja, joista voi valita haluamansa.

Palvelut on jaettu nykytilanteen kartoitukseen, toteutukseen sekä ylläpitoon- ja seurantaan. Asiakkaan niin halutessa, palveluumme kuuluu asiakkaan kouluttaminen. Asiakas voi tilata jokaisen vaiheen erikseen, mutta ilman nykytilan kartoitusta, josta Finella kuitenkin suosittelee lähdettävän liikkeelle, on asiakkaalla itsellään oltava selvästi dokumentoidut tavoitteet.

Nykytilan kartoitus

Kaikki toimeksiannot lähtevät liikkeelle nykytilan kartoituksella (auditoinnilla). Kartoituksen yhteydessä selvitetään mm  voimassaolevat menettelytavat, ohjeistus ja niiden noudattaminen, lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja johdon sitoutuminen. Kartoituksen tuloksena määritellään tavoitteet, mitä halutaan saavuttaa. Tehdään toimenpideraportti ja ehdotukset kehittämiselle, joiden avulla asiakas voi toteuttaa korjaavat toimenpiteet.

Toteutus

Nykytilan kartoituksen yhteydessä määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Asiakkaan niin halutessa koulutetaan asiakkaan henkilökunta. Ennen käyttöönottoa testataan tehdyt muutokset.

Ylläpito

Säännöllisin sovittujen väliajoin seurantakäyntejä joiden yhteydessä ylläpidetään rekisterit.