Käyttöomaisuusrekisterit

Käyttöomaisuusrekisteri on kirjanpidossa rekisteri, jossa valvotaan yrityksen esineitä, rakennuksia, tuotanto välineitä, oikeuksia ja osuuksia, jotka hankittu tuottamaan tuloa useampana kuin yhtenä tilikautena. On tärkeää, että käyttöomaisuusrekisterissä on oikeat tiedot milloin omaisuus hankittu, mikä oli sen alkuperäinen hinta ja mikä on sen arvioitu käyttöikä. Käyttöomaisuus vaikuttaa yhtiön tulokseen useampana vuotena ja se on pohjana myös vakuutusmaksuille.

Finellan palvelu sisältää rekisterin inventaarin kumppanuuden alkaessa sekä sen jälkeen ylläpidon.

Yrityksen kirjanpidon lisäksi on erilaisia julkisia rekistereitä kuten esimierkiksi kiinteistörekisteri. Julkisia rekistereitä ylläpitää viranomaiset. Kiinteistörekisterin tietoja voi tarvita esimerkiksi kiinteistökaupan yhteydessä, rakennuslupaa haettaessa tai selvitettäessä omia ja toisten kulkuoikeuksia.

Fnellan palvelu sisältää tietojen tarkastuksen julkisista rekistereistä.