shutterstock_88737616Perustiedon hallinta

Yrityksille on haaste pitää nykyinen valtaisa tiedon määrä ajan tasalla. Kansainvälisen tutkimuslaitoksen IDC:n arvion mukaan tiedon määrä kasvaa jopa nelikymmenkertaiseksi seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tiedonhallinta (data governance) on yhä tärkeämpää, ja haasteellisuutta tuovat perustietojen (asiakkaat, toimittajat, tuote, omaisuus ja henkilöstö) sekä yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisen tiedon oikeellisuuden ja ajantasaisuuden ylläpitäminen. Monissa organisaatioissa samaa tietoa hallitaan useissa eri yksiköissä eikä sen oikeellisuudesta ei vastaa kukaan. On saatettu hankkia kalliita järjestelmiä tiedon hallintaan, mutta käyttöön oton jälkeen tiedon systemaattinen ylläpito on unohdettu, eikä siihen ole nimetty tarvittavia resursseja.

Hyödyt tietojen oikeellisuudesta yrityksille ovat moninaiset. Hyvän tiedonhallinnan kautta yritykset voivat keskittyä oikeisiin asioihin, saada lisätuloja ja kustannussäästöjä (esimerkiksi kun asiakastiedot ovat ajan tasalla ei tehdä turhia markkinointiyrityksiä jo lopettaneille yrityksille). Tuotetietojen oikeellisuus optimoi varastoa. Toimittajien ylläpito tehostaa hankintoja. Toiminnat liikekumppaneiden välillä tehostuvat ja ne on mahdollista saada reaaliaikaiseksi.

Finella tarjoaa resursseja tiedon hallintaan. Tarvittaessa käytämme kumppaneidemme tarjoamia IT-järjestelmiä. Autamme asiakkaitamme kartoittamaan nykytilanteen, määrittelemme tavoitteen ja autamme sen toteutuksessa. Ylläpidämme ja seuraamme tarvittaessa tiedon laatua. Vaihtoehtoisesti rekisterit päivitettyämme koulutamme asiakkaamme ylläpitämään niitä. IT-järjestelmien käyttöönoton yhteydessä toimimme ylimääräisenä resurssina tiedon oikeellisuuden varmistamisessa.

Perusrekistereitä

 

 Palvelut

  • Nykytilan kartoitus
  • Toteutus
  • Ylläpito
  • Koulutus