shutterstock_126022019 hallintaTalouspäällikköpalvelut

Sähköinen taloushallinto on tuonut ja tuo edelleen muutoksia taloushallintoon. Tehtävät ovat muuttumassa perinteisestä tallennustyöstä kokonaisvaltaisemmaksi palvelutyöksi. Myös voimistuvat ulkoiset ja sisäiset taloushallintoon kohdistuvat paineet kannustavat yrityksiä tähän muutokseen. Talouspäällikköpalvelumme lähtökohta on, että taloushallinnon perinteiset tehtävät kuten kirjanpito ja palkanlaskenta ovat mahdollisimman pitkälle sähköisiä ja automatisoituja ja tuottavat oikein olevaa tietoa taloushallinnolle. Tarvittaessa autamme näiden prosessien läpikäynnissä tavoitetasolle.

Finellan talouspäällikkö-palvelun tarkoitus on tuoda asiakkaalle lisäarvoa raportoinnilla, analysoinnilla ja neuvonnalla. Meidän tavoitteena on saattaa perustiedot hallintaan, minkä jälkeen voidaan tuottaa ennustavia raportteja, kuten kassaennusteet jälkikäteen laadittavien, toteavien, historiaan perustuvien rahoituslaskelmien sijaan.

 Palvelumme

  • Talousjohtaminen
  • Taloushallinnon kehittäminen
  • Raportointi
  • Analyysit, ennusteet ja laskelmat