Luottopolitiikka

Team of Young Business ExecutivesKun myydään tavaroita tai palveluita ilman käteismaksua, puhutaan luotonannosta. Luotonannon yhteydessä olennaista on se, myönnetäänkö maksuaikaa vai ei. Luotonannon yhteydessä on huomioitava, miten tuo luottoriski hallitaan. Luottoriskinhallinnalla pyritään tunnistamaan ja varautumaan ennakolta tilanteisiin, joissa liikekumppanilla on vaikeuksia velanhoitokyvyn kanssa.

Luottopolitiikan tavoitteena on määrittää luottoriski tasolle, jossa yritys voi sen hallita. Menetetty maksusuoritus – luottotappio – ei saa vaikuttaa myyjän toimintaan.

Hyvin laadittu luottopolitiikka määrittää yritykselle ne toimenpiteet, joilla mahdollisiin luottoriskeihin voidaan varautua etukäteen.

Valitettavan usein yritysten luotonanto on jälkikäteen tapahtuvaa, perintäpainotteista sen sijaan, että asiakkaan luottotiedot tarkistettaisiin etukäteen.

Finellan tuotteisiin kuuluu ennaltaehkäisevän luottopolitiikan laatiminen, sen seuranta ja ylläpito. Ylläpito voi tapahtua myös yrityksenhenkilöstön kouluttamisella.