Talouspäällikköpalvelut

Portrait of a young manager shaking the hand of a customer

Palvelun tavoitteena on olla yritysjohdon luotettu kumppani, joka tuottaa ennakoivaa taloudellista ohjausta taaksepäin katsovan tapahtuneen toteavan raportoinnin sijaan. Tarjoamme talouspäällikköpalveluitamme pk-yrityksille, koti- ja ulkomaisten konsernien tytäryhtiöille ja suurempia yrityksiä tuemme niiden yksittäisissä taloushallinnon prosesseissa.

 

 

 

 Palvelumme ovat

  • Hinnoittelun hallinta
  • Kapasiteetin ja resurssien hallinta
  • Liiketoimintatiedon hallinta
  • Ennusteiden ja budjettien laadinta
  • Kassaennusteet ja kassavirtalaskelmat
  • Kuunvaihteen automatisointi ja nopeuttaminen
  • Revenue Management
  • Yhteyshenkilö eri organisaatioryhmien välillä
  • Tuottojohtamiskulttuurin luominen