Tietoturvapolitiikka

computer securityVaikka tietoturvalla ymmärretään usein vain tietokoneella olevaa virustorjuntaa, se on paljon muutakin –  ja pilvipalveluiden yleistyessä sen merkitys kasvaa. Oikein sovellettuna se on oiva johdon työkalu.

Tietoturvapolitiikka on yrityksen näkemys tietoturvan päämääristä, periaatteista, vastuista ja kuinka ne toteutetaan. Se sisältää tietoturvan tavoitteet, kohteet ja periaatteet sekä vastuuhenkilöt. Tietoturvastandardin mukaan tietoturvapolitiikan määritteltasiakirjan tulee olla johdon hyväksymä, se tulee julkaista ja siitä tulee tiedottaa tarkoituksenmukaisesti kaikille työntekijöille.

Finellan tuotteisiin kuuluu yrityksen tietoturvan kartoitus ja suositukset prosessien korjaamiseksi. Koulutamme henkilöstön asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.