Rakennusalan toimittajatiedot

shutterstock_61143175 talonvalmistus pieni kuvaTilaajavastuulain mukaan tilaajan on pyydettävä sopimuskumppanilta yrityksen rekisteröintitodistus, todistus maksetuista eläkkeistä, todistus maksetuista veroista, todistus maksetusta tapaturmavakuutuksesta sekä sovellettavasta työehtosopimuksesta. Tiedot eivät saa olla alle 3 kuukautta vanhempia.  Finella Oy:n perustietojen hallintapalveluihin kuuluu tietojen tarkistus. Tarkistamme kohdekohtaisesti kohteen kaikkien alihankkijoiden tilaajavastuulain mukaisten tietojen voimassaolon. Autamme myös puutteellisten tietojen päivityksessä. Tarkistuksesta annamme raportin.

Verotusmenettelylaissa ja työturvallisuuslaissa vuodelta 2012 säädetään veronumeroiden jakamisesta ja merkitsemisestä julkiseen rekisteriin. Rekisterin mukaan on jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä oltava näkyvissä henkilönumero, johon on merkitty myös veronumero. Verohallinto on julkaissut tiedotteen 12.4.2013, jonka mukaan otetaan käyttöön lisäksi työntekijöitä ja rakennusurakoita koskeva tiedonantovelvollisuus. Tiedot annetaan Verohallinnolle ensimmäisen kerran syyskuussa 2014. Tiedonantovelvollisuus koskee rakennustoimintaa, sitä harjoittavia yrityksiä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia.

Jokainen rakentamispalvelujen tilaaja ilmoittaa kuukausittain suoraan Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakennustöitä. Rakennusurakoista on ilmoitettava työmaittain urakkasopimusta koskevia tietoa, muun muassa sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto ja laskutettu määrä ilmoitusjaksolta.

Urakkatietojen lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Tiedonantovelvollisuus koskee myös itsenäisiä ammatinharjoittajia. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot keskitetysti kuukausittain Verohallinnolle.

Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös yksityishenkilöt ja kotitaloudet ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Ilmoitus on annettava Verohallinnolle ennen loppukatselmusta.

Verohallinto antaa tarkentavan ohjeen kuukausittaisten tietojen antamisesta ja kotitalouksien ilmoitusvelvollisuudesta viimeistään kesäkuussa 2013.

Finellan perustietopalveluihin kuuluu näiden tietojen ylläpito ja seuranta. Finella Oy:n perustietojen hallintapalvelu kattaa kaikki nämä ilmoitukset. Kokonaisuus sovitaan asiakkaan kanssa.