Business Intelligence

Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hallinnan merkitys kasvaa koko ajan tiedon määrän lisääntyessä. Tavoitteena on löytää yrityksen toiminnalle keskeinen oleellinen tieto sekä käsitellä ja jalostaa se tietoa tarvitseville.

Business Intelligence -ratkaisumme toteutetaan yrityksen koon ja tarpeen mukaan. Autamme rakentamaan liiketoimintatiedon käsittelyprosessin. Mallissa huomioimme kaikki yrityksen tiedot lähtökohtana perustietojen hallinnan ja mukaan lukien erilaisten sopimusten hallinnan.