Käyttöomaisuusrekisterit sisältävät tiedot pysyvään, pidempiaikaiseen käyttöön tarkoitetuista hyödykkeistä, kuten esm. maa-alueet, arvopaperit, rakennukset ja koneet. Lisäksi verotuksessa käyttöomaisuus jaotellaan kulumattomaan ja kuluvaan käyttöomaisuuteen. Kuluva käyttöomaisuus poistetaan kirjanpidossa sen elinaikana. Jotta poistot ovat oikein, on käyttöomaisuus inventoitava. Tässä inventoinnissa Finella palvelee resurssina....