Asiakkaan luona

Asiakkaan luona tehtävä työ

Asiakkaan niin halutessa teemme työn asiakkaan luona asiakkaan omistamilla ohjelmilla ja laitteilla. Tämä toimii samoilla periaatteilla kuin henkilöstön vuokraus. Perinteiseen henkilöstön vuokraukseen erona on kuitenkin, että asiakkaan valinnan mukaan Finella perehdyttää työn tekijän.