näppäimistöEtätyö

Etätyöllä tarkoitamme palvelua, joka tehdään muualla kuin asiakkaan tiloissa, mutta päinvastoin kuin pilvipalvelussa ohjelmilla, jotka ovat asiakkaamme omistamia ja hallinnassa. Tällöin ohjelmiin otetaan yhteys esim. VPN:n avulla. Tätä palvelumuotoa kysyvät yleensä isommat asiakkaat, joilla on omat ohjelmat.