pilvipalveluPilvipalvelut

Palvelumme voimme toteuttaa pilvipalveluna ajasta tai paikasta riippumatta. Tällöin asiakkaallamme on käytössä ohjelma, johon voimme ottaa yhteyttä Internetin välityksellä ja työ tehdään useimmiten muualla kuin asiakkaan tiloissa. Tämä on myös vaihtoehto, kun teemme esm. asiakkaallemme kirjanpidon käyttämällä kumpikin Internetin kautta kirjanpito-ohjelmaa.

Tietoturva

Pilvipalveluita käytettäessä on tärkeää huomioida käytettyjen palveluiden ja ohjelmien tietoturva. Tässä yhteydessä ei ole kyseessä pelkästän ohjelmien tietoturva vaan myös asiakkaan oma tietoturva.  Finella auttaa asiakkaittaan kartoittamaan ja huolehtimaan tietoturvan.