Toimittajarekisterit

Voidakseen hoitaa tehokkaasti toimittajasuhteitaan on yrityksen toimittajarekisterin oltava ajantasalla ja jatkuvasti päivitetty. Toimittajasuhteen aikana syntyviä tietoja säilytetään yleensä keskitetyssä tietokannassa, mutta jollei yrityksellä ole hankintatoimen organisaatiota, jossa tuon tietokannan ylläpito on yksi prosessi, on tuo tiedosto harvoin ajantasalla. Siellä on todennäköisesti toimittajia, jotka eivät ole enää toiminnassa, useita versioita samasta toimittajasta ja tuotteen, jotka toimittajalta ostetaan ei ole ajantasalla. Usein myös yrityksiltä puuttuu ostopolitiikka, jossa selvästi olisi ohjeistettu ostojen hintapolitiikka. Tehokkaalla toimittajatietojen hallinnalla saadaan säästöjä kustannuksiin ja työaikaan sekä lisätään kannattavuutta.